De Colección Mutis
Saltar a: navegación, buscar

Manuscrito 2923 BPRM/fol 11v

fol 11r << Anterior   | Manuscrito 2923 BPRM |   Siguiente >> fol 12r

Trascripción

Caliente estar = Chituque zeguene. l. isucune. l. chachitugue.

Callar = Zecubunsucaza.

Callando estar = hycazaʠ izone. l. Zecubunzaʠ izone.

Calladam.te = Hycazaʠ.

Calla tu = Hycazinga. Callad vosotros = Hycazingava.

Calle = Ize.

Callo de la mano = ó pie = Aune. v.g. Callo de la mano = Yta Zaune.

Calor = Amon

Calor tener = Zemonsuca.

Calva = Zytapquana.

Calvo hacerse = izytapquanansuca. l. Izytapquanacagasqua.

Cama = quypqua.

Camara hacer = Zegyzysuca.

Camaras tener = Ichichaiansuca.

Camaras de sangre tener = ybaichicha axẏquy. l. ybachahan asu.
cune.

Camellon = sunaguê.

Camellon q.e se parte en dos = Sinca.

Caminar = iesinasqua. l. ies ixyquy. venir por el camino.

Camino = Ie.

Camino hacer, id est, lugar = ie zebquysqua. l. ie bzasqua.

Cana = huichua.

Hombre cano = Huichuaguy. l. huichuaquyn.

Encanecer = Zehuichuansuca.

Canasta = tobia.

Cangrejo = bupqua.

Cansarse = Hycha aquynzacaga. l. Aquynzaque zega.

Cansarse de andar = Zecahamynsuca.

Cantar = Zebtysqua. Canto = ty.

Canto de piedra, o tabla &c. Oba. l. Acuba.

Caña ordinaria = Chusqua.

Caña de texer casas = Sone.

Caña guadua = guâ.

Caña de maiz verde = Amne chuhuchua.

Caña de maiz hecha = Amne.

Caña de maiz seca = Amtaquyn.

Cañuto = chuba.

Capitan = Zybẏntiba.

fol 11r << Anterior   | Manuscrito 2923 BPRM |   Siguiente >> fol 12r

Referencias